ECIO

01
jan
2023

Online cursus | Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag - doorlopend 2023

01-01-2023 9:00 -16:30
€170,00

Wil je weten hoe je studenten+ benaderd, hoe je je onderwijs en je toetsen toegankelijk maakt, wat jij kunt bieden als professional en naar wie je doorverwijst? Op deze vragen krijg je antwoord gedurende de e-learning.

01
jan
2023

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn | 2023

01-01-2023 9:00 - 31-12-2023 17:00
Gratis

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Wat verstaan we nu precies onder studentenwelzijn? Wat kunnen we doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de onderwijsinstelling hierin? Tegen deze vragen lopen hoger onderwijsinstellingen aan. Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, is het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho opgericht. ECIO is initiator en facilitator van dit netwerk. Meld je aan om op de hoogte te blijven over de bijeenkomsten en ontvang achteraf de verslagen.  

Let op!

Je dient je per bijeenkomst aan te melden via het aanmeldformulier van de bijeenkomst. 

01
jan
2023

Online cursus | Inclusieve start van het nieuwe jaar!

01-01-2023 13:00 -15:00
€180,00

Online cursus | Inclusieve start van het nieuwe jaar!

Docenten hebben een belangrijke signalerende en doorverwijzende rol als het gaat om studenten met een ondersteuningsvraag. Maar hoe benader je deze studenten? Wat kan jij in jouw rol als docent voor hen doen en wanneer en naar wie verwijs je door? En hoe kan jij je eigen onderwijs en toetsen toegankelijk en inclusief inrichten?

We are no longer accepting registration for this event

06
feb
2023

Studiedag ECIO | Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D februari 2023

06-02-2023 9:30 -16:30
€550,00

Studeren met autisme (ASS) en AD(H)D

Wat is ASS of AD(H)D? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen in de studiedag studeren met ASS en AD(H)D aan bod.

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

07
feb
2023

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren 2023

07-02-2023 9:30 -13:00
Gratis

Bijeenkomst Toegankelijk Toetsen en Examineren

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

16
feb
2023

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn | 16 februari 2023

16-02-2023 9:30 - 16-02-2024 14:00
Gratis

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

De bijeenkomst is een initiatief van het landelijk netwerk Studentenwelzijn: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal.

Het Landelijk netwerk Studentenwelzijn is in 2018 opgericht. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

07
mrt
2023

Netwerk Fysieke Toegankelijkheid 2023

07-03-2023 9:30 -11:30
Gratis

Bijeenkomst netwerk Fysieke Toegankelijkheid

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar studenten die slecht zien of slecht horen moeten gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Hoewel een school kan voldoen aan het bouwbesluit, kunnen studenten toch belemmering ervaren bij de toegankelijkheid van gebouwen.

09
mrt
2023

Studiedag ECIO | Begeleid Leren: ondersteunen van studenten met psychische klachten

09-03-2023 9:30 -16:30
€360,00

Begeleid Leren: ondersteunen van studenten met psychische klachten

Steeds meer studenten vinden het lastig om hun studie vol te houden. Het gaat om studenten die de intelligentie hebben om onderwijs te volgen, maar die psychische problemen ervaren en extra ondersteuning nodig hebben bij het studeren. Onderwijsprofessionals ervaren vaak ‘handelingsverlegenheid’ in het contact met en de begeleiding van studenten met psychische problemen. In het onderwijs hoort de studentrol en niet de patiëntrol centraal te staan. De onderwijsprofessional is geen therapeut maar biedt ‘Begeleid Leren’.

15
mrt
2023

Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers 2023

Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren.

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten. Voor de bijeenkomsten wordt ook vaak een expert als spreker uitgenodigd.

21
mrt
2023

Netwerk Digitale Toegankelijkheid 2023

Bijeenkomst netwerk Digitale toegankelijkheid in het ho en mbo

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

© Cinop. All rights reserved.