ECIO

01
jan
2022

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn | 2022

01-01-2022 9:00 - 31-12-2023 17:00
Gratis

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Wat verstaan we nu precies onder studentenwelzijn? Wat kunnen we doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de onderwijsinstelling hierin? Tegen deze vragen lopen hoger onderwijsinstellingen aan. Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, is het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho opgericht. ECIO is initiator en facilitator van dit netwerk. Meld je aan om op de hoogte te blijven over de bijeenkomsten en ontvang achteraf de verslagen.  

Let op!

Je dient je per bijeenkomst aan te melden via het aanmeldformulier van de bijeenkomst. 

01
mrt
2022

Online cursus | Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag - doorlopend 2022

01-03-2022 9:00 - 01-01-2023 16:30
€170,00

Wil je weten hoe je studenten+ benaderd, hoe je je onderwijs en je toetsen toegankelijk maakt, wat jij kunt bieden als professional en naar wie je doorverwijst? Op deze vragen krijg je antwoord gedurende de e-learning.

01
jul
2022

Online cursus | Inclusieve start van het nieuwe jaar!

01-07-2022 13:00 - 31-12-2022 15:00
€180,00

Online cursus | Inclusieve start van het nieuwe jaar!

Docenten hebben een belangrijke signalerende en doorverwijzende rol als het gaat om studenten met een ondersteuningsvraag. Maar hoe benader je deze studenten? Wat kan jij in jouw rol als docent voor hen doen en wanneer en naar wie verwijs je door? En hoe kan jij je eigen onderwijs en toetsen toegankelijk en inclusief inrichten?

22
nov
2022

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken 2022

22-11-2022 9:30 -13:00
Gratis

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken

De arbeidsparticipatie van studenten met ondersteuningsvraag of functiebeperking is in Nederland erg laag. Opvallend veel lager dan in andere Europese landen. Hoe komt dat? Maar vooral: hoe kunnen we dit samen verbeteren?

Tijdens deze landelijke netwerkbijeenkomsten werken we met bruggenbouwers (onderwijs en werkgever) aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Centraal staat het delen van ervaringen rondom het voorbereiden, borgen en begeleiden van hoger opgeleide studenten+ op stage en werk. Verschillende gastsprekers worden uitgenodigd om je te informeren en te inspireren. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap. Waar gewenst en mogelijk helpen we je graag met het opzetten van een eigen regionaal initiatief.

We are no longer accepting registration for this event

24
nov
2022

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn | 24 november

24-11-2022 10:00 -11:30
Gratis

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

De bijeenkomst is een initiatief van het landelijk netwerk Studentenwelzijn: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal.

Het Landelijk netwerk Studentenwelzijn is in 2018 opgericht. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

We are no longer accepting registration for this event

24
nov
2022

Verdiepende masterclass - Team based learning onderwijs bindt!

24-11-2022 11:45 -13:15
Gratis

Verdiepende masterclass - Team based learning onderwijs bindt!

Na afloop van de bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn is het mogelijk om aan te sluiten bij een speciale masterclass die extra verdieping biedt. Jolanda Mol, facultair coördinator studentenwelzijn en onderwijskundige, verzorgt een verdiepende sessie over ‘Team based learning’ aan.

Binding is een belangrijke voorwaarde voor welzijn in het onderwijs. Hoe stimuleer je binding? Deels via activerend onderwijs. TBL is een activerende onderwijsvorm, gericht op samenwerkend leren. Juist dit is wat studenten hebben gemist in Coronatijd. Kennisoverdracht kan grotendeels individueel maar voor kennisverwerking heb je medestudenten en de docent nodig. Door samen te werken creëer je niet alleen leerrendement maar ook binding. Een voorwaarde voor welzijn.     

Let op! Deze masterclass heeft een maximum capaciteit van 50 personen. Je moet je hiervoor apart aanmelden via dit formulier.

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

28
nov
2022

ECIO-congres 2022 | De Staat van inclusief onderwijs

28-11-2022 9:30 -16:00
EUR195,00

Met een divers programma, waaronder interactieve sessies, lichten we perspectieven vanuit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt uit. We zoomen in op de actualiteit en richten ons op toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering, waarbij de behoefte van de student centraal staat. Inspirerende gastsprekers, zowel (onderwijs)professionals als ervaringsdeskundige studenten, nemen je mee in hun strategieën en ideeën om studentenwelzijn en inclusief onderwijs vorm te geven. We focussen op praktijken om op door te pakken en te verduurzamen. Met ook handvatten voor directe praktijktoepassing en het op de agenda houden binnen je onderwijsinstelling. Kortom: we maken samen de staat op van inclusief onderwijs.

We are no longer accepting registration for this event

28
nov
2022

ECIO-congres 2022 | De Staat van inclusief onderwijs | Aanmeldformulier voor studenten

28-11-2022 9:30 -16:00
Gratis

Met een divers programma, waaronder interactieve sessies, lichten we perspectieven vanuit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt uit. We zoomen in op de actualiteit en richten ons op toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering, waarbij de behoefte van de student centraal staat. Inspirerende gastsprekers, zowel (onderwijs)professionals als ervaringsdeskundige studenten, nemen je mee in hun strategieën en ideeën om studentenwelzijn en inclusief onderwijs vorm te geven. We focussen op praktijken om op door te pakken en te verduurzamen. Met ook handvatten voor directe praktijktoepassing en het op de agenda houden binnen je onderwijsinstelling. Kortom: we maken samen de staat op van inclusief onderwijs. Studenten zijn van harte welkom en mogen gratis deelnemen aan het congres. 

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

28
nov
2022

ECIO conference | The State of inclusive education | Registration form for professionals

28-11-2022 9:30 -16:00
€ 195,00

With a diverse programme, including interactive sessions, we highlight perspectives from education, government and the labour market. We zoom in on current affairs and focus on future-proof education. Education that moves along with further digitalisation and flexibilisation, with a focus on the needs of the student. Inspiring guest speakers, both (education) professionals and experienced students, will share their strategies and ideas to shape student welfare and inclusive education. We focus on practices that can be continued and made sustainable. We also provide tools for direct practical application and to keep it on the agenda within your educational institution. In short: together we will draw up the state of inclusive education.

We are no longer accepting registration for this event

28
nov
2022

ECIO conference | The State of inclusive education | Link Partners

28-11-2022 9:30 -16:00
Free

With a diverse programme, including interactive sessions, we highlight perspectives from education, government and the labour market. We zoom in on current affairs and focus on future-proof education. Education that moves along with further digitalisation and flexibilisation, with a focus on the needs of the student. Inspiring guest speakers, both (education) professionals and experienced students, will share their strategies and ideas to shape student welfare and inclusive education. We focus on practices that can be continued and made sustainable. We also provide tools for direct practical application and to keep it on the agenda within your educational institution. In short: together we will draw up the state of inclusive education.

We are no longer accepting registration for this event

© Cinop. All rights reserved.