Skip to main content

ECIO

01
jan
2023

Online cursus | Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag - doorlopend 2023

01-01-2023 9:00 -16:30
€170,00

Wil je weten hoe je studenten+ benaderd, hoe je je onderwijs en je toetsen toegankelijk maakt, wat jij kunt bieden als professional en naar wie je doorverwijst? Op deze vragen krijg je antwoord gedurende de e-learning.

01
jan
2023

Online cursus | Inclusieve start van het nieuwe jaar!

01-01-2023 13:00 -15:00
Online
€180,00

Online cursus | Inclusieve start van het nieuwe jaar!

Docenten hebben een belangrijke signalerende en doorverwijzende rol als het gaat om studenten met een ondersteuningsvraag. Maar hoe benader je deze studenten? Wat kan jij in jouw rol als docent voor hen doen en wanneer en naar wie verwijs je door? En hoe kan jij je eigen onderwijs en toetsen toegankelijk en inclusief inrichten?

04
okt
2023

Netwerk Fysieke Toegankelijkheid 2023

04-10-2023 10:05 -15:30
Gratis

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar studenten die slecht zien of slecht horen moeten gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Hoewel een school kan voldoen aan het bouwbesluit, kunnen studenten toch belemmering ervaren bij de toegankelijkheid van gebouwen.

05
okt
2023

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn | 5 oktober 2023

05-10-2023 10:00 -14:00
Utrecht, precieze locatie volgt nog
Gratis

De bijeenkomst is een initiatief van het landelijk netwerk Studentenwelzijn: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal.

Het Landelijk netwerk Studentenwelzijn is in 2018 opgericht. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

11
okt
2023

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren 2023

11-10-2023 9:30 -13:00
Hybride
Gratis

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

09
nov
2023

Netwerk Digitale Toegankelijkheid 2023

09-11-2023 13:00 -16:00
Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden
Gratis

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

15
nov
2023

Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers 2023

15-11-2023 9:45 -12:00
Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden
Gratis

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren.

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten. Voor de bijeenkomsten wordt ook vaak een expert als spreker uitgenodigd.

20
nov
2023

Netwerk Van de Sprong een Brug maken 2023

20-11-2023 15:30 -17:00
Gratis

De arbeidsparticipatie van studenten met ondersteuningsvraag of functiebeperking is in Nederland erg laag. Opvallend veel lager dan in andere Europese landen. Hoe komt dat? Maar vooral: hoe kunnen we dit samen verbeteren?

Tijdens deze landelijke netwerkbijeenkomsten werken we met bruggenbouwers (onderwijs en werkgever) aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Centraal staat het delen van ervaringen rondom het voorbereiden, borgen en begeleiden van hoger opgeleide studenten+ op stage en werk. Verschillende gastsprekers worden uitgenodigd om je te informeren en te inspireren. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap. Waar gewenst en mogelijk helpen we je graag met het opzetten van een eigen regionaal initiatief.