Skip to main content

ECIO

12
sep
2024

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

12-09-2024 14:00 -16:00
Online
Gratis

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

18
sep
2024

Expertiselab Jonge Mantelzorgers

18-09-2024 10:00 -12:00
Online
Gratis

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren.

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten. Voor de bijeenkomsten wordt ook vaak een expert als spreker uitgenodigd.

10
okt
2024

Netwerk Van de Sprong een Brug maken

10-10-2024 14:00 -16:00
Online
Gratis

In Nederland is deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking of ondersteuningsvraag niet vanzelfsprekend. Onderzoek laat o.a. zien dat er nog geen gelijke toegang tot de arbeidsmarkt is, dat de banen die ze hebben vaker op lager niveau zijn dan dat ze graag willen en dat zij nog vaak het gevoel hebben gediscrimineerd te worden. Werk aan de winkel!

Tijdens deze landelijke netwerkbijeenkomsten werken we met bruggenbouwers (onderwijs en werkgever) aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Centraal staat het delen van ervaringen rondom het voorbereiden, borgen en begeleiden van hoger opgeleide studenten+ op stage en werk. Verschillende gastsprekers worden uitgenodigd om je te informeren en te inspireren. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap. Waar gewenst en mogelijk helpen we je graag met het opzetten van een eigen regionaal initiatief.

15
okt
2024

Netwerk Digitale Toegankelijkheid

15-10-2024 10:00 -12:00
Online
Gratis

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

04
nov
2024

Studiedag ECIO | Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D november 2024

04-11-2024 9:30 -16:30
€550,00

Studeren met autisme (ASS) en AD(H)D

Wat is ASS of AD(H)D? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen in de studiedag studeren met ASS en AD(H)D aan bod.

05
nov
2024

Netwerk Fysieke Toegankelijkheid

05-11-2024 10:00 -12:00
Online
Gratis

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar studenten die slecht zien of slecht horen moeten gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Hoewel een school kan voldoen aan het bouwbesluit, kunnen studenten toch belemmering ervaren bij de toegankelijkheid van gebouwen.

28
nov
2024

ECIO-congres 2024 | De Staat van inclusief onderwijs | 28 november 2024

28-11-2024 9:30 -18:00
€ 245

Met een divers programma, waaronder interactieve sessies, lichten we perspectieven vanuit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt uit. We zoomen in op de actualiteit en richten ons op toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering, waarbij de behoefte van de student centraal staat. Inspirerende gastsprekers, zowel (onderwijs)professionals als ervaringsdeskundige studenten, nemen je mee in hun strategieën en ideeën om studentenwelzijn en inclusief onderwijs vorm te geven. We focussen op praktijken om op door te pakken en te verduurzamen. Met ook handvatten voor directe praktijktoepassing en het op de agenda houden binnen je onderwijsinstelling. Kortom: we maken samen de staat op van inclusief onderwijs.

28
nov
2024

ECIO-congres 2024 | De Staat van inclusief onderwijs | 28 november 2024 | Studenten

28-11-2024 9:30 -18:00
Gratis

Met een divers programma, waaronder interactieve sessies, lichten we perspectieven vanuit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt uit. We zoomen in op de actualiteit en richten ons op toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering, waarbij de behoefte van de student centraal staat. Inspirerende gastsprekers, zowel (onderwijs)professionals als ervaringsdeskundige studenten, nemen je mee in hun strategieën en ideeën om studentenwelzijn en inclusief onderwijs vorm te geven. We focussen op praktijken om op door te pakken en te verduurzamen. Met ook handvatten voor directe praktijktoepassing en het op de agenda houden binnen je onderwijsinstelling. Kortom: we maken samen de staat op van inclusief onderwijs.

28
nov
2024

ECIO-congres 2024 | De Staat van inclusief onderwijs | 28 november 2024 | Sprekers en organisatie

28-11-2024 9:30 -18:00
Gratis

Met een divers programma, waaronder interactieve sessies, lichten we perspectieven vanuit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt uit. We zoomen in op de actualiteit en richten ons op toekomstbestendig onderwijs. Onderwijs dat meebeweegt met verdere digitalisering en flexibilisering, waarbij de behoefte van de student centraal staat. Inspirerende gastsprekers, zowel (onderwijs)professionals als ervaringsdeskundige studenten, nemen je mee in hun strategieën en ideeën om studentenwelzijn en inclusief onderwijs vorm te geven. We focussen op praktijken om op door te pakken en te verduurzamen. Met ook handvatten voor directe praktijktoepassing en het op de agenda houden binnen je onderwijsinstelling. Kortom: we maken samen de staat op van inclusief onderwijs.