ECIO

25
mei
2023

Netwerkbijeenkomst | Bridge of Fame: hoe ging het verder?

25-05-2023 14:30 -17:00
Gratis

Om 14.30 uur start het plenaire programma. Onder andere het winnende project Werklab zal vertellen hoe het verder is gegaan na het winnen van de Bridge of Fame award. Vervolgens zijn er drie dialoogsessies te volgen. In deze sessies kom je meer te weten over één van onderstaande projecten en ga je vervolgens met elkaar aan de slag.

05
jun
2023

Studiedag ECIO | Toegankelijk toetsen voor studenten met een ondersteuningsvraag: wat zijn de mogelijkheden?

05-06-2023 9:30 -16:30
€360,00

Studiedag | Toegankelijk toetsen voor studenten met een ondersteuningsvraag: wat zijn de mogelijkheden?

Studenten met een ondersteuningsvraag (o.a. vanwege functiebeperking, ziekte, psychische klachten, ouderschap, mantelzorg) ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Op grond van de WGBh/cz hebben studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

14
jun
2023

Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers 2023

14-06-2023 9:30 -13:00
Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden
Gratis

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren.

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten. Voor de bijeenkomsten wordt ook vaak een expert als spreker uitgenodigd.

20
jun
2023

Netwerk Digitale Toegankelijkheid 2023

20-06-2023 13:00 -16:00
Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden
Gratis

Inclusief digitaal toegankelijk onderwijs voorkomt uitsluiting van studenten met een functiebeperking. Met onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, voorkom je uitval en studievertraging en vergroot je het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs. Een uitdaging dat resulteerde in mooie initiatieven. Maar er zijn ook obstakels ervaren.

Het netwerk is bedoeld voor: het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

18
sep
2023

Studiedag ECIO | Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D september 2023

18-09-2023 9:30 -16:30
€550,00

Studeren met autisme (ASS) en AD(H)D

Wat is ASS of AD(H)D? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen in de studiedag studeren met ASS en AD(H)D aan bod.

28
sep
2023

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn | 28 september 2023

28-09-2023 9:30 -14:00
Utrecht, precieze locatie volgt nog
Gratis

De bijeenkomst is een initiatief van het landelijk netwerk Studentenwelzijn: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal.

Het Landelijk netwerk Studentenwelzijn is in 2018 opgericht. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

09
okt
2023

Studiedag ECIO | Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag

09-10-2023 9:30 -16:30
€360,00

Hoe stimuleer je dat studenten hun ondersteuningsvraag melden? Hoe zorg je voor het bieden van tijdige hulp? Hoe leg je werkprocessen rondom informatievoorziening vast in beleid? Wat is je rol als studentendecaan, begeleider of onderwijsprofessional daarbij? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de studiedag Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag. Vanwege de coronamaatregelen vindt de studiedag online plaats.

20
nov
2023

Netwerk Van de Sprong een Brug maken 2023

20-11-2023 15:30 -17:00
Gratis

De arbeidsparticipatie van studenten met ondersteuningsvraag of functiebeperking is in Nederland erg laag. Opvallend veel lager dan in andere Europese landen. Hoe komt dat? Maar vooral: hoe kunnen we dit samen verbeteren?

Tijdens deze landelijke netwerkbijeenkomsten werken we met bruggenbouwers (onderwijs en werkgever) aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Centraal staat het delen van ervaringen rondom het voorbereiden, borgen en begeleiden van hoger opgeleide studenten+ op stage en werk. Verschillende gastsprekers worden uitgenodigd om je te informeren en te inspireren. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap. Waar gewenst en mogelijk helpen we je graag met het opzetten van een eigen regionaal initiatief.

30
nov
2023

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn | 30 november 2023

30-11-2023 9:30 -14:00
Online
Gratis

De bijeenkomst is een initiatief van het landelijk netwerk Studentenwelzijn: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal.

Het Landelijk netwerk Studentenwelzijn is in 2018 opgericht. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

© Cinop. All rights reserved.