Registration form

logo ncpnlqf

Voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF 29 november 2018 (10.00 - 12.30 uur) bij Cursus en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming - Privacyrecht Persoonsgegevens/
General Data Protection Regulation - Privacy law Personal data.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Informatie over het gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens vindt u hier;
We handle your personal data carefully. Information about the use and processing of your personal data can be found on our website.