Studiedag h+s 28 mei 2020 - Samen op verkenning: kennis en handvatten tbv studentenwelzijn

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiemiddag gaan deelnemers aan de slag met de basis: waar hebben studenten met een ondersteuningsvraag recht op, wat zijn hun belangrijkste belemmeringen en hoe kan onderwijs (met zo min mogelijk extra tijd en geld) zó worden ingericht dat ze minder vaak vastlopen?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • onderzoek en cijfers over studentenwelzijn;
  • beeldvorming;
  • preventie;
  • signaleren en doorverwijzen;
  • mogelijke oplossingen en handvatten.

Deze studiemiddag bestaat uit een combinatie van theorie, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan met eigen casuïstiek.

Resultaat

Deelnemers vergroten hun kennis over de range aan problematieken die vallen onder de noemer studentenwelzijn en de mogelijke belemmeringen die studenten ervaren. Hierdoor zijn zij sneller in staat te signaleren dat een student belemmeringen ervaart in zijn of haar studie. Ook zijn de deelnemers na het volgen van de studiemiddag beter toegerust om studenten te ondersteunen en/of gericht door te verwijzen.

Doelgroep

Docenten, startende studieloopbaanbegeleiders en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten en graag basiskennis op willen doen over studeren met met een ondersteuningsbehoefte/studentenwelzijn.

Begeleider

De studiemiddag wordt verzorgd door Elke van Doorn en/of Danny Verbeek, consultants bij Expertisecentrum handicap + studie/CINOP.  

Verdere informatie

Startdatum 28-05-2020 9:30
Einddatum 28-05-2020 16:30
Start inschrijving 06-05-2019
Max. deelnemers 17
Ingeschreven 2
Aantal plaatsen 15
Sluitingsdatum 27-05-2020
Prijs per persoon €325,00
Locatie Kantoor H&S (in Cinop pand)