Studiedag h+s 16 jan 2020 - Waarborgen kwalteit van beleid studeren met een functiebeperking

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiedag gaan we in op de context en urgentie, verschillende participatiemodellen, visievorming en de concrete uitwerking in beleid en een plan van aanpak. We doorlopen de beleidscyclus (PDCA) van huidige visie - huidige situatie - gewenste situatie en het borgen van ontwikkelingen in beleid. We geven inzicht in hoe u ook studenten met een functiebeperking kunt betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van uw beleid, wat er nodig is binnen de instelling om verandering teweeg te brengen en structureel te werken aan toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Na afloop van deze studiedag bent u in staat om het beleid van uw instelling op te zetten of aan te scherpen en heeft u handvatten om het beleid structureel te evalueren.

Resultaat

Deelnemers vergroten hun kennis over toegankelijk onderwijs en hoe je hier planmatig, vanuit een visie en beleid, aan kunt werken. Vanuit een kritische reflectie op de eigen situatie wordt een aanzet tot beleid gevormd of worden stappen gezet in het aanscherpen van het huidige beleid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, studentendecanen, coördinatoren studeren met een functiebeperking of vergelijkbare functies. 

Begeleiders

De studiedag wordt verzorgd door Judith Jansen, programmamanager bij Expertisecentrum handicap + studie/CINOP en Marjolein Büscher-Touwen, consultant bij Expertisecentrum handicap +studie/CINOP.

Verdere informatie

Startdatum 16-01-2020 9:30
Einddatum 16-01-2020 16:30
Start inschrijving 06-05-2019
Max. deelnemers 17
Ingeschreven 0
Aantal plaatsen 17
Sluitingsdatum 15-01-2020
Prijs per persoon €500,00
Locatie Kantoor H&S (in Cinop pand)