01
juli
2019

Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

01-07-2019 9:00 - 01-01-2020 16:30
€170,00

Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+!

 Let op: voor de online cursus kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden.

De online cursus ‘Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+’ is gericht op docenten in het hoger onderwijs en geeft inzicht in de groep studenten met een functiebeperking (studenten+) en biedt concrete handvaten. Hoe benader je studenten+? Hoe maak je je onderwijs en je toetsen toegankelijk? Wat kun jij bieden en wat niet? Naar wie verwijs je door? De cursus bestaat uit de modules: signaleren, onderwijs geven, begeleiden, toetsen en examineren en doorverwijzen. Ervaringen kunnen gedeeld worden met andere deelnemers via het forum. De cursus is laagdrempelig en je kunt zelf kiezen welke modules je wanneer volgt.

26
sept
2019

Studiedag h+s 26 sept 2019 - Toegankelijk toetsen

26-09-2019 9:30 -16:30
€500,00

Toegankelijk toetsen voor studenten met een ondersteuningsvraag: wat zijn de mogelijkheden?

Studenten met een ondersteuningsvraag (o.a. vanwege functiebeperking, ziekte, psychische klachten, ouderschap, mantelzorg) ervaren belemmeringen bij toetsing in examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

 

01
okt
2019

Regiobijeenkomst h+s 1 oktober 2019 Regio Groningen

01-10-2019 10:00 -14:00
Gratis

Op 1, 3 en 8 oktober organiseert Expertisecentrum handicap + studie drie regiobijeenkomsten rondom het thema Borgen kwaliteit door agenderen en implementeren van beleid studeren met een beperking en studentenwelzijn. 

Sinds 2011 is studeren met een beperking opgenomen in het accreditatiekader van de NVAO. Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Studentenwelzijn wordt nu overal in het land geagendeerd in het kader van de kwaliteitsafspraken. Welke ervaringen zijn er inmiddels binnen de hogescholen en universiteiten met de ontwikkeling en implementatie van beleid? Hoe kunnen we zorgen dat studentenwelzijn ook verankerd wordt in beleid?

Studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn staan op de beleidsagenda’s binnen onderwijsinstellingen, bij studentenbonden en in Den Haag. Vraag is wel hoe je beleid dan vorm geeft en borgt. Studentendecanen en studentenpsychologen hebben het drukker dan ooit. Het inzicht ontstaat dat we van pleisters plakken en brandjes blussen toe moeten naar preventie en inclusie. Dat de onderwijsinstelling, docenten en medewerkers voor de vraag staan hoe we beter om kunnen gaan met de diversiteit aan studenten. Wat dat vraagt van personeel en inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen.

 De belangrijkste ingrediënten van deze bijeenkomsten zijn: beleid, diversiteit, flexibilisering, rollen, taken en competenties, creativiteit en inspiratie. Je krijgt concrete handvatten hoe je (beleid) studeren met een beperking en studentenwelzijn beter op de agenda kunt krijgen en kunt implementeren.

Bij voldoende belangstelling wordt deze bijeenkomst drie maal georganiseerd. Locaties en data van de andere bijeenkomsten treft u aan op onze website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

03
okt
2019

Regiobijeenkomst h+s 3 oktober 2019 Regio Utrecht

03-10-2019 10:00 -14:00
Gratis

Op 1, 3 en 8 oktober organiseert Expertisecentrum handicap + studie drie regiobijeenkomsten rondom het thema Borgen kwaliteit door agenderen en implementeren van beleid studeren met een beperking en studentenwelzijn. 

Sinds 2011 is studeren met een beperking opgenomen in het accreditatiekader van de NVAO. Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Studentenwelzijn wordt nu overal in het land geagendeerd in het kader van de kwaliteitsafspraken. Welke ervaringen zijn er inmiddels binnen de hogescholen en universiteiten met de ontwikkeling en implementatie van beleid? Hoe kunnen we zorgen dat studentenwelzijn ook verankerd wordt in beleid?

Studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn staan op de beleidsagenda’s binnen onderwijsinstellingen, bij studentenbonden en in Den Haag. Vraag is wel hoe je beleid dan vorm geeft en borgt. Studentendecanen en studentenpsychologen hebben het drukker dan ooit. Het inzicht ontstaat dat we van pleisters plakken en brandjes blussen toe moeten naar preventie en inclusie. Dat de onderwijsinstelling, docenten en medewerkers voor de vraag staan hoe we beter om kunnen gaan met de diversiteit aan studenten. Wat dat vraagt van personeel en inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen.

 De belangrijkste ingrediënten van deze bijeenkomsten zijn: beleid, diversiteit, flexibilisering, rollen, taken en competenties, creativiteit en inspiratie. Je krijgt concrete handvatten hoe je (beleid) studeren met een beperking en studentenwelzijn beter op de agenda kunt krijgen en kunt implementeren.

Bij voldoende belangstelling wordt deze bijeenkomst drie maal georganiseerd. Locaties en data van de andere bijeenkomsten treft u aan op onze website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

08
okt
2019

Regiobijeenkomst h+s 8 oktober 2019 Regio West

08-10-2019 10:00 -14:00
Gratis

Op 1, 3 en 8 oktober organiseert Expertisecentrum handicap + studie drie regiobijeenkomsten rondom het thema Borgen kwaliteit door agenderen en implementeren van beleid studeren met een beperking en studentenwelzijn. 

Sinds 2011 is studeren met een beperking opgenomen in het accreditatiekader van de NVAO. Studeren met een functiebeperking is onderdeel van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Studentenwelzijn wordt nu overal in het land geagendeerd in het kader van de kwaliteitsafspraken. Welke ervaringen zijn er inmiddels binnen de hogescholen en universiteiten met de ontwikkeling en implementatie van beleid? Hoe kunnen we zorgen dat studentenwelzijn ook verankerd wordt in beleid?

Studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn staan op de beleidsagenda’s binnen onderwijsinstellingen, bij studentenbonden en in Den Haag. Vraag is wel hoe je beleid dan vorm geeft en borgt. Studentendecanen en studentenpsychologen hebben het drukker dan ooit. Het inzicht ontstaat dat we van pleisters plakken en brandjes blussen toe moeten naar preventie en inclusie. Dat de onderwijsinstelling, docenten en medewerkers voor de vraag staan hoe we beter om kunnen gaan met de diversiteit aan studenten. Wat dat vraagt van personeel en inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen.

 De belangrijkste ingrediënten van deze bijeenkomsten zijn: beleid, diversiteit, flexibilisering, rollen, taken en competenties, creativiteit en inspiratie. Je krijgt concrete handvatten hoe je (beleid) studeren met een beperking en studentenwelzijn beter op de agenda kunt krijgen en kunt implementeren.

Bij voldoende belangstelling wordt deze bijeenkomst drie maal georganiseerd. Locaties en data van de andere bijeenkomsten treft u aan op onze website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

31
okt
2019

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO

31-10-2019 9:30 -16:00
€80,00

Deelname aan het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren in het HO | MBO

In 2019 staat het thema 'Toegankelijk toetsen, zo kan het ook' hoog op de agenda van Expertisecentrum handicap + studie/CINOP. Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

De eerste twee bijeenkomsten van 2019 hebben al plaatsgevonden. De laatste bijeenkomst staat gepland voor 31 oktober. Er wordt nog een onderwijsinstelling gezocht, waarschijnlijk in Utrecht.

De bijdrage voor dit laatste deel van 2019 bedraagt 80 euro. Daarna wordt geëvalueerd en voor 2020 een nieuwe prijs vastgesteld.

 

 

31
okt
2019

Studiedag h+s 31 okt 2019 - Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D

31-10-2019 9:30 -16:30
€500,00

Studeren met autisme (ASS) en AD(H)D

Wat is ASS of AD(H)D? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen in de studiedag studeren met ASS en AD(H)D aan bod.

05
nov
2019

Studiemiddag h+s 5 nov 2019 - Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

05-11-2019 13:00 -16:30
€235,00

Passend onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Op 1 augustus 2014 werd het Passend Onderwijs ingevoerd. Eén van de doelen was het aantal thuiszitters terug te dringen. Dat zou betekenen dat de doorstroom van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt verbeterd en de instroom van deze leerlingen in het hoger onderwijs op termijn zal toenemen. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle studenten die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) kent geen ‘speciaal onderwijs’, dus voor deze sectoren geldt dat een passend onderwijsaanbod altijd binnen de reguliere opleidingen moet worden gerealiseerd. Daarbij draait het nadrukkelijk om de vraag ‘wat heb jij nodig?’

07
nov
2019

Studiedag h+s 7 nov 2019 - Begeleiden van studenten met psychische klachten ( verdiepend)

07-11-2019 9:30 -16:30
€325,00

Verdiepende studiedag begeleiden van studenten met psychische klachten

Steeds meer studenten met psychische problemen studeren in het onderwijs. Het gaat om studenten die de intelligentie hebben om onderwijs te volgen, maar die vaak behandeling van hun psychische problemen nodig hebben en daarnaast ondersteuning bij het studeren. Onderwijsprofessionals ervaren vaak ‘handelingsverlegenheid’ in het contact met en de begeleiding van studenten met psychische problemen. In het onderwijs hoort de studentrol en niet de patiëntrol centraal te staan. Hoe ga je daar in de praktijk mee om?

10
dec
2019

Studiemiddag h+s 10 dec 2019 - Studeren met dyslexie en dyscalculie

10-12-2019 13:00 -16:30
€235,00

Studeren met dyslexie en dyscalculie

Studeren met dyslexie of dyscalculie: wat is het, wat doet het en hoe worden studenten met dyslexie of dyscalculie belemmerd in hun studie? Welke oplossingen kun je bieden als studiebegeleider en vanuit de instelling? Kom hierover meer te weten tijdens de studiemiddag over dyslexie en dyscalculie.