Studieochtend ECIO | Digitaal toegankelijk onderwijs voor iedereen

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiedag de staan de volgende vragen centraal:

 • Welke belemmeringen ervaren studenten met een ondersteuningsvraag bij toetsing en examinering?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden op het gebied van aangepaste toetsing en examinering?
 • Hoe kan een verzoek voor aangepaste toetsing worden beoordeeld?
 • Hoe kan binnen de opleiding/instelling planmatig worden gewerkt aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering?
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus: jijzelf, examencommissie, instelling, politiek?
 • Welke doelen en acties kunnen er geformuleerd worden om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten?

Op een interactieve manier gaan we aan de slag met bovenstaande vragen. We kijken zowel naar het hier en nu als naar de toekomst van toegankelijke toetsing en examinering. We reiken handvatten en tips aan. Er is voldoende ruimte om eigen casuïstiek en ervaringen in te brengen.

Resultaat

Na afloop hebben deelnemers aan deze studiedag:

 • inzicht in de problematiek van studenten met een ondersteuningsvraag met betrekking tot toetsing en examinering, hun rechten en plichten;
 • inzicht in de mogelijkheden die er zijn binnen de wet- en regelgeving;
 • ervaring opgedaan in de behandeling van een aanvraag voor aangepaste toetsing/ examinering volgens de ‘drie stappen methode’;
 • gereflecteerd op taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus;
 • een aanzet gemaakt van mogelijke doelen en acties op de korte en lange termijn om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten.

Doelgroep

De studiedag is interessant voor functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing in het het mbo, hbo en wo, zoals leden van examencommissies, docenten en studentendecanen.

Begeleiders

De studiedag wordt verzorgd door Elke van Doorn, en Marjolein Büscher-Touwen, consultants Expertisecentrum handicap + studie/CINOP.

Details

Begin 11-05-2023 9:00
Eind 11-05-2023 12:30
Capaciteit 17
Inschrijvingen 0
Beschikbare plaatsen 17
Einde inschrijving 27-04-2023 17:00
Prijs per persoon €260,00
Location Kantoor ECIO (in CINOP pand)
© Cinop. All rights reserved.