Studiemiddag ECIO | Ontwerpen van inclusieve(re) leerroutes

De laatste jaren is er in het onderwijs de trend van gepersonaliseerd leren zichtbaar; flexibel onderwijs waarbij de student steeds meer de mogelijkheid krijgt om zijn/haar leertraject zo in te richten dat dat past bij de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. Het inzicht wint terrein dat de ‘gemiddelde student’ niet bestaat en dat de individuele student met al zijn mogelijkheden en beperkingen centraal moet staan in het onderwijs. Flexibel onderwijs gaat uit van verschillen en maakt daarmee inclusief onderwijs mogelijk.

Maar hoe ontwerp je nu flexibele, inclusieve leerroutes? UDL staat voor Universal Design for Learning. Deze ontwerpbenadering neemt de diversiteit van de studenten als uitgangspunt. Met gebruik van flexibele doelen, methoden, materialen en evaluatievormen komt UDL tegemoet aan de verschillende behoeften van studenten, zodat inclusief onderwijs geboden wordt.

Details

Begin 09-05-2023 13:00
Eind 09-05-2023 16:30
Capaciteit 17
Inschrijvingen 0
Beschikbare plaatsen 17
Einde inschrijving 26-04-2023 17:00
Prijs per persoon €260,00
Location Kantoor ECIO (in CINOP pand)
© Cinop. All rights reserved.