Studiemiddag ECIO 10 dec 2019 - Studeren met dyslexie en dyscalculie

Inhoud en werkwijze

Vanuit een start met feiten en cijfers over dyslexie en dyscalculie wordt de overstap gemaakt naar de praktijk van studeren met dyslexie of dyscalculie. Welke belemmeringen ervaren deze studenten? Wat kun jij doen om het onderwijs voor hen meer toegankelijk te maken? Wat helpt bij toetsing en examinering? Naast basiskennis staan dus vooral praktische tips en handvatten centraal. De studiemiddag wordt afgesloten met een reflectie op het eigen vak en op de eigen opleiding.

Resultaat

Deelnemers vergroten met deze studiemiddag hun deskundigheid op het gebied van studiebelemmeringen en mogelijke oplossingen bij studeren met dyslexie/dyscalculie.

Doelgroep

Docenten, studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, contactpersonen studeren met een functiebeperking en andere professionals die nog weinig kennis hebben over studeren met dyslexie en/of dyscalculie.

Begeleider

De studiemiddag wordt verzorgd door Karien Coppens, consultant bij ECIO/CINOP.

Verdere informatie

Startdatum 10-12-2019 13:00
Einddatum 10-12-2019 16:30
Start inschrijving 06-05-2019
Max. deelnemers 17
Ingeschreven 7
Aantal plaatsen 10
Sluitingsdatum 09-12-2019
Prijs per persoon €235,00
Locatie Kantoor H&S (in Cinop pand)