Regiobijeenkomst ECIO 5 nov 2020 | Regio Zuid - locatie volgt

De regiobijeenkomsten van ECIO over 'Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag' zijn verplaatst van mei naar november.

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. In november staan de regiobijeenkomsten van ECIO dan ook in het teken van professionalisering van medewerkers aangaande studeren met een ondersteuningsvraag.

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor verschillende niveaus:

  • het thema in de lerarenopleidingen;
  • professionalisering van medewerkers die het thema al in portefeuille hebben;
  • professionalisering van onder andere docenten die nog niet bewust met het thema bezig zijn.

Er wordt ingegaan op het structureel inbedden van professionalisering in beleid en daarnaast worden good practices en tools gedeeld waar je direct zelf mee aan de slag kunt gaan. De bijeenkomst is gericht op inspiratie en activatie. Binnenkort volgt meer informatie over de programma’s.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Verdere informatie

Startdatum 05-11-2020 10:00
Einddatum 05-11-2020 14:00
Start inschrijving 24-02-2020
Max. deelnemers 50
Ingeschreven 1
Aantal plaatsen 49
Sluitingsdatum 04-11-2020 23:00
Prijs per persoon Gratis