Skip to main content

Netwerk Van de Sprong een Brug maken 2023

De arbeidsparticipatie van studenten met ondersteuningsvraag of functiebeperking is in Nederland erg laag. Opvallend veel lager dan in andere Europese landen. Hoe komt dat? Maar vooral: hoe kunnen we dit samen verbeteren?

Tijdens deze landelijke netwerkbijeenkomsten werken we met bruggenbouwers (onderwijs en werkgever) aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Centraal staat het delen van ervaringen rondom het voorbereiden, borgen en begeleiden van hoger opgeleide studenten+ op stage en werk. Verschillende gastsprekers worden uitgenodigd om je te informeren en te inspireren. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap. Waar gewenst en mogelijk helpen we je graag met het opzetten van een eigen regionaal initiatief.

Details

Begin 20-11-2023 15:30
Eind 20-11-2023 17:00
Capaciteit 100
Inschrijvingen 22
Beschikbare plaatsen 78
Einde inschrijving 19-11-2023 12:00
Prijs per persoon Gratis