Registratieformulier

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO 2021

We gaan tot nu toe uit van een fysieke bijeenkomst.

Om u aan te melden moet u alle verplichte velden invoeren. Deelname is gratis.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming - Privacyrecht Persoonsgegevens/
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Informatie over het gebruik en verwerking van je persoonsgegevens vind je hier.