Skip to main content

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren 2023

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Details

Begin 11-10-2023 9:30
Eind 11-10-2023 13:00
Capaciteit 100
Inschrijvingen 56
Beschikbare plaatsen 44
Einde inschrijving 10-10-2023 12:00
Prijs per persoon Gratis
Location Hybride