Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren 2023

Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt.

Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Details

Begin 16-05-2023 9:30
Eind 16-05-2023 13:00
Capaciteit 100
Inschrijvingen 30
Beschikbare plaatsen 70
Einde inschrijving 15-05-2023 12:00
Prijs per persoon Gratis
Location Hybride
© Cinop. All rights reserved.