Pre-promotietraject voor mbo-docenten; 3e ronde

Pre-promotietraject voor mbo-docenten; 3e ronde

Het pre-promotietraject biedt mbo-docenten die interesse hebben in onderwijskundig promotieonderzoek praktische en inhoudelijke ondersteuning om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek. Ze kunnen daarbij aanspraak maken op de Promotiebeurs voor Leraren of willen op een andere manier financiering verkrijgen, bijvoorbeeld via de werkgever. Het promotieonderzoek behandelt onderwijskundige thema’s of vraagstukken. Deelnemers moeten werkzaam zijn in het mbo en daarnaast beschikken over een hbo-master of universitaire master (of gelijkwaardige equivalent).

Een initiatief van
Op initiatief van de Beroepsvereniging Opleiders in het mbo (bvmbo) hebben het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU) een pre-promotietraject ontwikkeld voor mbo-docenten met promotieambities. Wegens een succesvolle eerste en tweede ronde wordt nu een derde ronde van het pre-promotietraject aangeboden. Uit eerdere ervaringen met pre-promotietrajecten voor docenten is gebleken dat dit traject erg waardevol is in je oriëntatie op een promotie. Bovendien vergroot het zelfs de kans op het verkrijgen van een Promotiebeurs.

Praktische informatie
Data en locatie: Het traject bestaat uit 13 maandelijkse groepsbijeenkomsten (september-december 2019; februari-juni 2020; september-december 2020). De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen tussen 13:30-16:00 in Utrecht of ’s-Hertogenbosch. Precieze data worden nader bekend gemaakt. Naast de groepsbijeenkomsten werk je individueel en met je leerteam aan opdrachten en is er ruimte voor individuele feedback.

Inhoud: Het traject bestaat uit 3 fasen. Fase 1: Oriënteren op promotieonderzoek. Wat is een promotietraject? Wil ik promoveren? Welke onderwijskundige thema’s of onderzoeksvraag wil ik onderzoeken? Fase 2: Opfrissen van onderzoeksvaardigheden. In deze fase ga je verder met het aanscherpen van je probleemstelling, een onderzoeksvraag formuleren, zoeken van literatuur en schrijven van een position paper. Fase 3: Werken aan een onderzoeksplan. Je werkt verder aan je onderzoeksplan of aanvraag voor de Promotiebeurs voor Leraren, het liefst al samen met een beoogd promotor.

Tijdsinvestering: Van de deelnemers vragen we inzet van 1 dag in de week gedurende fasen 1 en 2 en een inzet van 1,5 dag in de week gedurende fase 3.
Kosten: De kosten per deelnemer bedragen € 3.500,-.
Begeleiding: Het pre-promotietraject wordt begeleid door dr. Annoesjka Boersma (Hogeschool Utrecht, Lectoraat Beroepsonderwijs – annoesjka.boersma@hu.nl) en dr. Patricia Brouwer (Ecbo, patricia.brouwer@ecbo.nl).
Aantal deelnemers: Het traject vindt doorgang vanaf 16 aanmeldingen; er is ruimte voor maximaal 18 deelnemers.

Aanmelden en voorwaarden

Met aanmelden gaan onderstaande voorwaarden gepaard:

  • Aanmelden voor het pre-promotietraject kan t/m 1 april 2019. Met de aanmelding gaat een aanbetaling van € 1.000,- gepaard, te betalen binnen 3 weken na ontvangst van de factuur. Uiterlijk 1 juni ontvangt u een bevestiging en worden de resterende kosten van het pre-promotietraject (€ 2.500,-) in rekening gebracht.
  • Bij meer dan het maximum aantal te plaatsen deelnemers krijgen degenen die zich hebben aangemeld op volgorde van bevestiging van aanmelding toegang tot het traject. In geval van annulering door Ecbo bij te weinig deelnemers ontvangt u uw aanbetaling retour.
  • In geval van annulering door deelnemer is Ecbo gerechtigd om kosten in rekening te brengen. Bij annulering tussen 1 juli en 1 september 2019 wordt 50% van de totale kosten van het pre-promotietraject -na aftrek van de aanbetaling- in rekening gebracht; bij annulering na 1 september 2019 worden de totale kosten van het pre-promotietraject -na aftrek van de aanbetaling- in rekening gebracht.
  • In het geval van annulering na afronding van de 1e fase en voor de start van de 2e fase, ontvangt de deelnemer € 500,- retour.

 

Verdere informatie

Startdatum 02-09-2019 13:30
Einddatum 18-12-2020 16:00
Start inschrijving 19-12-2018 11:00
Max. deelnemers 18
Ingeschreven 12
Aantal plaatsen 6
Sluitingsdatum 01-09-2019 23:55
Prijs per persoon 3.500,--