Skip to main content

Studiemiddag Strategisch integreren van generieke vaardigheden in het mbo

Studiemiddag Strategisch integreren van generieke vaardigheden in het mbo

Het beschikken over voldoende basisvaardigheden is voor iedereen noodzakelijk om je draai te vinden in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Om generieke vaardigheden van studenten te versterken, streven mbo-scholen naar een goed doordacht onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. Meer en meer kiezen mbo-scholen voor een functionele insteek: het gebruikmaken van authentieke (beroeps)contexten in de generieke vakken (de lessen rekenen, Nederlands, Engels en Burgerschap). En daarnaast het functioneel aanbieden van generieke vaardigheden in de beroepsgerichte vakken.

Heb je als mbo-instelling de ambitie om generieke vaardigheden te integreren in álle vakken en wil je daartoe aan docenten de ruimte geven om dat in praktijk te brengen, dan vraagt dat om een doordachte aanpak. Een aanpak waarbij draagvlak in alle lagen van de organisatie essentieel is. Want het samenstellen van een geïntegreerd onderwijsaanbod vraagt om samenwerking en afstemming tussen vakdocenten en taal- en rekendocenten waarbij je ieders krachten en kwaliteiten benut. CINOP ondersteunt mbo-instellingen hierbij. Doorgaans is dit een intensief traject. In de Nationale Onderwijsweek laten we je graag kennismaken. Dat doen we met een studiemiddag op donderdag 6 oktober van 13.30 uur tot 17.00 uur. We zijn te gast bij het Deltion College in Zwolle.

Details

Begin 06-10-2022 13:30
Eind 06-12-2022 17:00
Capaciteit 25
Inschrijvingen 0
Beschikbare plaatsen 25
Einde inschrijving 28-09-2022 17:00
Prijs per persoon €200,00
Location Deltion College, Zwolle

Groepstarief

Aantal deelnemers Prijs per persoon/ (€)
4 175,00

We are no longer accepting registration for this event