Skip to main content

Netwerk Professionalisering MBO - Samen sterker

Dank voor je aanmelding voor het Netwerk Professionalisering MBO - Samen sterker.

Insteek netwerk

In toenemende mate zetten mbo-instellingen een eigen huisacademie, leerhuis of ander initiatief op, om professionalisering en kennisdeling een prominente plek te geven binnen de organisatie. CINOP heeft het netwerk 'Professionalisering MBO' opgericht om het delen van kennis en ervaring tussen deze academies te stimuleren en ondersteunen om bij te dragen aan de professionalisering van de sector. Het netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar, waarbij relevante thema's worden besproken en er ruimte is om te leren van én met elkaar.

Bijeenkomsten 2023

In 2023 starten de eerste bijeenkomsten begeleid door CINOP. Gedurende deze bijeenkomsten wordt er ingegaan op recente ontwikkelingen toegelicht door experts en is er voldoende ruimte voor de uitwisseling van kennis en ervaring (successen en good practices).

  • Bijeenkomst 1 dinsdag 23 mei 2023 van 15:00 - 17:00 over toetsing en examinering
  • Bijeenkomst 2 dinsdag 4 juli 2023 van 15:00 - 17:00 over de veranderende rol van de docent
  • Bijeenkomst 3 dinsdag 3 oktober 2023 van 15:00 - 17:00 over inclusie
  • Bijeenkomst 4 dinsdag 28 november 2023 van 15:00 - 17:00 over flexibilisering

Voor het netwerk wordt een bijdrage van € 200,- per jaar gevraagd. Wil je meer weten over het Netwerk Professionalisering MBO en op de hoogte worden gehouden van al onze activiteiten? Meld je dan aan via dit formulier.

Details

Begin 23-05-2023 10:00
Eind 28-11-2023 19:30
Capaciteit 20
Inschrijvingen 6
Beschikbare plaatsen 14
Einde inschrijving 30-05-2023 17:00
Prijs per persoon €200,00
Location CINOP

We are no longer accepting registration for this event