ECIO

01
juli
2021

Online cursus | Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag - doorlopend

01-07-2021 9:00 - 31-12-2021 16:30
€170,00

Online (blended) cursus Professionalisering studentenbegeleiding inclusief onderwijs

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Dat kan! De cursus is opgezet om flexibel aan de slag te gaan en je kunt je op elk gewenst moment aanmelden.

E-Learning

De online cursus Professionalisering studentenbegeleiding scherpt je vaardigheden op het gebied van inclusief onderwijs aan en je leert inzicht te krijgen in de groep studenten met een ondersteuningsvraag. Daarnaast neem je concrete handvaten mee om deze direct toe te passen.

Wil je weten hoe je studenten+ benaderd, hoe je je onderwijs en je toetsen toegankelijk maakt, wat jij kunt bieden als professional en naar wie je doorverwijst? Op deze vragen krijg je antwoord gedurende de e-learning.
De cursus bestaat uit de volgende modules: signaleren, onderwijs geven, begeleiden, toetsen en examineren en doorverwijzen. De cursus is laagdrempelig en je kunt zelf kiezen welke modules je wanneer volgt.

De online cursus ‘Professionalisering studentenbegeleiding inclusief onderwijs’ is gericht op hoger onderwijsdocenten.

Daarom kies je voor de cursus Professionalisering studentenbegeleiding

 • Snelle bijscholing voor docenten in het hoger onderwijs.
 • Direct toegang tot het lesmateriaal via een online omgeving.
 • Heb je vragen tijdens de online cursus? Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan jouw toegewezen ECIO-adviseur. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een expert, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op jouw vragen.
 • Mogelijkheid tot reflectie met een ECIO-adviseur.
 • In een korte tijd kennis van een inclusief onderwijs.
 • Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.
23
aug
2021

Studiemiddag ECIO | Inclusief onderwijs geven

23-08-2021 13:00 -15:00
€180,00

Studiemiddag | Inclusief onderwijs geven

Docenten hebben een belangrijke signalerende en doorverwijzende rol als het gaat om studenten met een ondersteuningsvraag. Maar hoe benader je deze studenten? Wat kan jij in jouw rol als docent voor hen doen en wanneer en naar wie verwijs je door? En hoe kan jij je eigen onderwijs en toetsen toegankelijk en inclusief inrichten?

Wil jij je vaardigheden aanscherpen en het nieuwe studiejaar inclusief starten? Neem dan deel aan de studiemiddag!

 

16
sept
2021

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 16 september

16-09-2021 9:30 -14:00
Gratis

Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn Hoger onderwijs

De bijeenkomst is een initiatief van het landelijk netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal.

Het Landelijk netwerk Studentenwelzijn is in 2018 opgericht. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

De afgelopen digitale bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn waren een doorslaand succes! In korte tijd hebben we de waarde van ons netwerk bewezen en praktische voorbeelden met elkaar uitgewisseld. Tijd voor een vervolg en om verder te bouwen aan ons netwerk.

Op 16 september 2021 wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd. 

Omdat momenteel nog gewerkt wordt aan het programma volgen verdere details hierover later. Heb je nog ideeën die je voor het programma wilt aandragen? Neem dan contact op met Joyce van der Wegen,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over het netwerk lees de verslagen van de eerdere bijeenkomsten op onze website ECIO.nl

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

16
sept
2021

Informatiesessie | Zwanger of studeren als ouder in het hoger onderwijs – maatwerk en voorzieningen

16-09-2021 11:45 -12:30
Gratis

Informatiesessie | Zwanger of studeren als ouder in het hoger onderwijs – maatwerk en voorzieningen  

Studeren en zwanger zijn of tijdens je studie een kind opvoeden kan zeer belastend zijn. Als studiebegeleider of decaan heb je een belangrijke taak om deze studenten hierbij te ondersteunen. Tijdens deze informatiesessie gaan we in op de rechten en plichten van de onderwijsinstelling, zwangere studenten en jonge ouders in het hoger onderwijs.

Voor meer informatie over het netwerk lees de verslagen van de eerdere bijeenkomsten op onze website ECIO.nl

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

22
sept
2021

Landelijke bijeenkomst 'Van de Sprong een Brug maken'

22-09-2021 9:30 -12:00
Gratis

Landelijke bijeenkomst Van de Sprong een Brug maken
Een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers

Vorig jaar zijn we gestart met de landelijke bijeenkomsten Van de Sprong een Brug maken. Uit de bijeenkomsten blijkt dat dit een lastig maar belangrijk thema is! Dit jaar willen we hierop doorpakken om verder samen te werken aan een inclusievere arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomsten staat het agenderen van dit thema en het delen van ervaringen rondom het voorbereiden (en borgen) van studenten+ op stage en werk centraal. Daarnaast maken we ruimte voor het uitwisselen van kennis tussen HR/P&O medewerkers binnen het hoger onderwijs over de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap.

Hoger onderwijsinstellingen en bedrijfsleven zijn van harte welkom om deel te nemen. Iedereen die zich bezig houdt met stage en werk voor studenten+ (studenten met een ondersteuningsvraag) en HR/P&O die zich bezighouden met inclusief werkgeverschap en participatiewet.

Bijeenkomsten 2021 (fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

 • 15 april van 9.30 – 12.00 uur
 • 21 september van 9.30 – 12.00 uur
 • 11 november van 9.30 – 12.00 uur
23
sept
2021

Studiedag ECIO | Begeleiden van studenten met psychische klachten

23-09-2021 9:30 -16:30
€325,00

Verdiepende studiedag begeleiden van studenten met psychische klachten

Steeds meer studenten met psychische problemen studeren in het onderwijs. Het gaat om studenten die de intelligentie hebben om onderwijs te volgen, maar die vaak behandeling van hun psychische problemen nodig hebben en daarnaast ondersteuning bij het studeren. Onderwijsprofessionals ervaren vaak ‘handelingsverlegenheid’ in het contact met en de begeleiding van studenten met psychische problemen. In het onderwijs hoort de studentrol en niet de patiëntrol centraal te staan. Hoe ga je daar in de praktijk mee om?

28
sept
2021

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO 2021

28-09-2021 9:30 -12:30
Gratis

Deelname aan het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren in het HO | MBO in 2021

Ook in 2021 staat het thema 'Toegankelijk toetsen, zo kan het ook' hoog op de agenda van ECIO: Expertisecentrum inclusief onderwijs/CINOP. Veel studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Meld je aan als netwerklid, deelname is gratis. Na ontvangst van jouw aanmelding krijg je direct toegang tot de bestanden op MS Teams van het netwerk. Via dit platform heb je de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken, knelpunten en adviezen rondom toegankelijk toetsen en examineren. Daarnaast ontvang je informatie over de mogelijkheden om deel te nemen aan een spreekuur. Tijdens dit spreekuur kun je vragen stellen en advies krijgen van andere netwerkleden.

08
okt
2021

Reeks online bijeenkomsten over zorgplicht en langstudeerders

08-10-2021 10:00 -11:30
Gratis

Reeks online bijeenkomsten over zorgplicht en langstudeerders

Bijeenkomst 8 oktober 10.00-11.30 uur

Op 8 oktober van 10.00 – 11.30 gaan we met elkaar in gesprek over het thema zorgplicht. Vanuit verschillende perspectieven zoomen we in op dit thema: vanuit de zorg, het onderwijs en vanuit de student. Wat betekent zorgplicht vanuit deze verschillende invalshoeken? Waar stopt de verantwoordelijkheid vanuit het ene domein, en start de verantwoordelijkheid vanuit een ander domein? Of is dit helemaal niet zo van elkaar te scheiden? En welke acties voor de toekomst kunnen hieruit geformuleerd worden op verschillende niveaus?  

Bijeenkomst 15 oktober van 10.00-11.30 uur

Op 15 oktober van 10.00 – 11.30 verdiepen we ons in de groep langstudeerders. Hoe groot is deze groep en wat zijn oorzaken waardoor studenten langer over hun studie doen? Wat is je zorgplicht omtrent langstudeerders als instelling, hoe kun je deze studenten weer op het goede spoor krijgen? Wat zijn good practices van instellingen?

13
okt
2021

Bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers | 2021

13-10-2021 9:30 -13:00
Gratis

Bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die  werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren, door:

 • Bewustwording en vergroten van zichtbaarheid van (knelpunten van) jonge studerende mantelzorgers
 • Het verhogen van basiskennis bij (onderwijs)instellingen
 • Het vergroten van motivatie en bieden van ondersteuningsmogelijkheden
 • Het ‘normaliseren’ van mantelzorg als waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Dat doel willen we bereiken door het onderling uitwisselen van kennis en ervaring rondom lopende initiatieven en activiteiten. Waar mogelijk bundelen we krachten. Voor de bijeenkomsten wordt ook vaak een expert als spreker uitgenodigd.

18
nov
2021

EXTRA bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 18 november

18-11-2021 9:30 -14:00
Gratis

Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn Hoger onderwijs

De bijeenkomst is een initiatief van het landelijk netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal.

Het Landelijk netwerk Studentenwelzijn is in 2018 opgericht. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

De afgelopen digitale bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn waren een doorslaand succes! In korte tijd hebben we de waarde van ons netwerk bewezen en praktische voorbeelden met elkaar uitgewisseld. Tijd voor een vervolg en om verder te bouwen aan ons netwerk.

Op 18 november 2021 wordt er een extra bijeenkomst georganiseerd. 

Omdat momenteel nog gewerkt wordt aan het programma volgen verdere details hierover later. Heb je nog ideeën die je voor het programma wilt aandragen? Neem dan contact op met Joyce van der Wegen,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over het netwerk lees de verslagen van de eerdere bijeenkomsten op onze website ECIO.nl

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.