01
juni
2020

Online cursus | Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag - DOORLOPEND

01-06-2020 9:00 - 31-12-2020 16:30
€170,00

Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag!

 Let op: voor de online cursus kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden.

De online cursus ‘Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag’ is gericht op docenten in het hoger onderwijs en geeft inzicht in de groep studenten met een ondersteuningsvraag en biedt concrete handvaten. Hoe benader je deze studenten? Hoe maak je je onderwijs en je toetsen toegankelijk? Wat kun jij bieden en wat niet? Naar wie verwijs je door? De cursus bestaat uit de modules: signaleren, onderwijs geven, begeleiden, toetsen en examineren en doorverwijzen. De cursus is laagdrempelig en je kunt zelf kiezen welke modules je wanneer volgt.

Deze cursus wordt ook aangeboden als blended cursus in groepsverband. Als u daarvoor belangstelling heeft kunt u een aanvraag indienen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

25
juni
2020

Webinar digitale toegankelijkheid in het ho

25-06-2020 15:00 -16:00
Gratis

Digitale bijeenkomst 25 juni 2020

Webinar digitale toegankelijkheid in het ho

Online via je eigen laptop of smartphone 15:00-16:00

Programma

Als onderwijsinstelling ben je verplicht tot digitale toegankelijk onderwijs. Hoe toegankelijk is je onderwijs? Kunnen alle studenten momenteel gebruikmaken van jullie digitale communicatiemiddelen? ECIO streeft naar inclusief onderwijs zonder belemmering en ondersteunt onderwijsinstellingen daarbij.

Digitale toegankelijkheid maakt voor een grote groep studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren. Ruim 30% van de studenten heeft een functiebeperking, een derde ervaart hierdoor belemmeringen.

 • Hoe houd je rekening met deze studenten die met hun functiebeperking documenten niet digitaal kunnen lezen?
 • Wat als studenten geen geluid kunnen horen of video’s niet kunnen zien?
 • Hoe houd je hier rekening mee met online en offline onderwijs en toetsen?

Tijdens het webinar gaan we in op bovenstaande vragen en denken we samen na over wat er nodig is om het onderwijs digitaal toegankelijker te maken en wat jij zelf kan doen. Een interactief webinar waarbij ook tips en handreikingen, die jou hierbij ondersteunen, worden gedeeld.

Ben je als onderwijsprofessional betrokken bij toegankelijk onderwijs in het mbo of ho? Meld je dan aan. Alleen dan is het mogelijk om een link te ontvangen waarmee je kan aansluiten in de digitale meeting.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

17
sept
2020

Studiemiddag ECIO 17 sept 2020 | Naar toegankelijk en inclusief onderwijs. tips voor docenten (verplaatst van 16 april)

17-09-2020 13:00 -16:30
€235,00

Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Je hebt vast wel gehoord dat er veel studenten zijn met een beperking/ziekte, studenten die te maken hebben met bijzondere familieomstandigheden of dat steeds meer studenten psychische klachten hebben. Maar hoe zit dat nou met jouw studenten? Welke belemmeringen worden ervaren? En wat kun jij doen in je onderwijs om deze weg te nemen?

22
sept
2020

Landelijke bijeenkomst 22 sept Onderwijs-Arbeidsmarkt 'Van de sprong een brug maken-3'

22-09-2020 9:30 -12:00
Gratis

Landelijke 3e bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt, 'Van de sprong een brug maken-3.

Doelgroep: hoger onderwijsinstellingen.

Het oorspronkelijke programma “Van de sprong een brug maken”  van 23 april wordt onder voorbehoud verzet naar 22 september van 09.30 – 12.00 uur, locatie Cursus- en vergadercentrum Domstad. Na de bijeenkomst wordt u een broodje aangeboden. In deze 3e bijeenkomst verzorgt de Radboud universiteit een presentatie over het belang van samenwerking tussen gemeente-werkgeversservicepunt-studenten+begeleiding in het licht van de particpatiewet. Ook gaan we met elkaar actief aan de slag. Aanmelden voor de bijeenkomst van 22 september kan nu al.

“Van de sprong een brug maken, Een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers”. Onder dit motto hebben diverse onderwijsinstellingen en bedrijven najaar 2019 een mooie, eerste bijeenkomst gehad bij Berenschot in Utrecht, met als doel om samen te werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Er waren verrassend veel deelnemers aanwezig (50) van zowel de bedrijfskant als van het onderwijs, in de functie van P&O-ers; inclusie aanjagers, Careercentra, diversity officers, studentzaken alumnibeleid van universiteiten en hogescholen.

Een (extra) tweede bijeenkomst is op 23 april door het coronavirus in digitale vorm.

Afgesproken werd dat: 

 • ECIO samen met Ingrid Beukman (Berenschot) en Martin van de Beek (Kwartiermaker inclusie & banenafspraak De Nederlandsche Bank | Inclusieversneller het initiatief zou nemen voor een vervolg op landelijk niveau; 
 • de aanwezige deelnemers zelf het initiatief nemen voor verdere regionale initiatieven. Daar hebben we al mooie geluiden over vernomen!

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor hoger onderwijsinstellingen, om met elkaar regionale good practices te delen. Bedrijven zijn welkom.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

24
sept
2020

Studiedag ECIO 24 sept 2020 - Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag (verplaatst van 2 april)

24-09-2020 9:30 -16:30
€500,00

Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

De meeste onderwijsinstellingen beschikken over een beleidsplan of beleidsnotitie over studeren met een ondersteuningsvraag. Veelal is dit beleid gestoeld op een duidelijke visie op studeren met een functiebeperking of diversiteit. Welke thema’s zouden in dit beleidsplan terug moeten komen? Hoe monitor je de beleidsontwikkelingen?  En hoe stel je je beleid bij?

01
okt
2020

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO 2020

01-10-2020 9:30 -11:00
€50,00

Deelname aan het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren in het HO | MBO in 2020

We gaan door, vooralsnog in digitale vorm. Schrijf gerust in.

Ook in 2020 staat het thema 'Toegankelijk toetsen, zo kan het ook' hoog op de agenda van ECIO: Expertisecentrum inclusief onderwijs/CINOP. Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

In maart 2019 zijn we gestart met het netwerk. 

In 2020 zijn we gestart op 4 februari. Op 15 mei volgde er een digitale bijeenkomst en op 1 oktober kijken we of het fysiek kan plaatsvinden bij een onderwijsinstelling. 

Meldt u zich nu aan dan is de bijdrage voor 2020 in totaal 50 euro voor 1 bijeenkomst op 1 oktober. 

26
okt
2020

Inspiratiedag Studentenwelzijn voor studeren in het HO | 26 okt 2020 (verplaatst van 18 mei)

26-10-2020 10:00 -16:30
Gratis

Inspiratiedag Studentenwelzijn voor studeren in het hoger onderwijs | 26 oktober 2020

Deze bijeenkomst zou aanvankelijk plaatsvinden op 18 mei 2020 en is door de Coronamaatregelen verplaatst naar 26 oktober 2020.

Studentenwelzijn is essentieel om goed te kunnen functioneren en te leren. Zelfvertrouwen, gevoel van betekenis hebben, omgaan met emoties en het ervaren van ondersteuning uit de omgeving zijn belangrijke aspecten voor het voorkomen van vertraging en schooluitval. Impactvolle initiatieven en kennisdeling staan op deze landelijke inspiratiedag, voor studenten en medewerkers uit het hoger onderwijs, centraal.

Aanleiding

De wijze waarop hogescholen en universiteiten invulling geven aan de studentenwelzijn verschilt. Voor het verder terugdringen van uitval en studievertraging van studenten met een ondersteuningsvraag, organiseren we de landelijke inspiratiedag.

Doel

Studenten, medewerkers en bestuurders zijn zeer actief en nauw betrokken bij het bevorderen van welzijn en welbevinden van studenten. Op deze dag willen we samen met hen onze ambities waarmaken. Dit doen we door het delen van goede praktijkvoorbeelden en ervaringen en kennisdelingssessies. De inspiratiedag is een initiatief van de landelijke werkgroep Studentenwelzijn hoger onderwijs, bestaande uit Ministerie van OCW, VSNU, UvH, VH, LSVb, ISO en ECIO.

Doelgroep

De inspiratiedag is voor studenten en professionals in het hoger onderwijs (zoals bestuurders, mentoren, decanen, beleidsmakers).

Deelname aan de inspiratiedag is gratis.

03
nov
2020

Symposium duurzame arbeidsparticipatie | Afscheid Marian de Groot 3 nov 2020 (veplaatst van 23 april)

03-11-2020 13:30 -16:30
Gratis

Symposium duurzame arbeidsparticipatie 3 november 2020 (verplaatst van 23 april)

Trends, bewustwording, probleemeigenaarschap

Hoger opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking hebben minder kansen op duurzame arbeidsparticipatie. Ruim 120.000 Nederlandse jongeren, tussen de 15 en 25 jaar, hebben een arbeidsbeperking vanwege langdurige ziekte, een aandoening of handicap. In andere Europese landen ligt de arbeidsparticipatie van deze jongeren hoger. Hoe kan dat? Trends, bewustwording, Nederlandse ‘systeemfouten’ en (gedeeld) probleemeigenaarschap staan tijdens het symposium centraal.

Het symposium wordt georganiseerd door ECIO, onderdeel van CINOP, samen met Hogeschool Utrecht ter gelegenheid van het afscheid van Marian de Groot bij CINOP.

Doel van het symposium

Met de deelnemers gaan we op zoek naar mogelijkheden voor een verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor hoger opgeleide jongeren met een beperking c.q. arbeidsuitdaging. Ook is er voldoende ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen, het delen van good practices en netwerken.

Voor wie?

Het symposium is voor iedereen die affiniteit heeft met inclusief hoger onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt, zoals professionals die werkzaam zijn bij kennisintensieve organisaties en hoger onderwijsinstellingen; vertegenwoordigers van regionale en nationale overheden en koepelorganisaties.

05
nov
2020

Regiobijeenkomst ECIO 5 nov 2020 | Regio Zuid - locatie volgt

05-11-2020 10:00 -14:00
Gratis

De regiobijeenkomsten van ECIO over 'Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag' zijn verplaatst van mei naar november.

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. In november staan de regiobijeenkomsten van ECIO dan ook in het teken van professionalisering van medewerkers aangaande studeren met een ondersteuningsvraag.

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor verschillende niveaus:

 • het thema in de lerarenopleidingen;
 • professionalisering van medewerkers die het thema al in portefeuille hebben;
 • professionalisering van onder andere docenten die nog niet bewust met het thema bezig zijn.

Er wordt ingegaan op het structureel inbedden van professionalisering in beleid en daarnaast worden good practices en tools gedeeld waar je direct zelf mee aan de slag kunt gaan. De bijeenkomst is gericht op inspiratie en activatie. Binnenkort volgt meer informatie over de programma’s.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

10
nov
2020

Regiobijeenkomst ECIO 10 nov 2020 | Regio Noord-Holland, locatie volgt

10-11-2020 10:00 -14:00
Gratis

De regiobijeenkomsten van ECIO over 'Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag' zijn verplaatst van mei naar november

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. In november staan de regiobijeenkomsten van ECIO dan ook in het teken van professionalisering van medewerkers aangaande studeren met een ondersteuningsvraag.

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor verschillende niveaus:

 • het thema in de lerarenopleidingen;
 • professionalisering van medewerkers die het thema al in portefeuille hebben;
 • professionalisering van onder andere docenten die nog niet bewust met het thema bezig zijn.

Er wordt ingegaan op het structureel inbedden van professionalisering in beleid en daarnaast worden good practices en tools gedeeld waar je direct zelf mee aan de slag kunt gaan. De bijeenkomst is gericht op inspiratie en activatie. Binnenkort volgt meer informatie over de programma’s.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.